Project Description

Ανάλυση

Η επιστήμη της Παθολογίας Λόγου και Ομιλίας έχει ως στόχο τη διάγνωση και αποκατάσταση διαταραχών επικοινωνίας (λόγου και ομιλίας) σε παιδιά και ενήλικες. Η έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση των δυσκολιών παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική, κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη του ατόμου. Μία απλή δυσκολία μπορεί να γίνει σοβαρότερη στην περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Οι επιπτώσεις συνήθως, είναι πολύπλευρες… γλωσσικές, μαθησιακές, κοινωνικές, συναισθηματικές, χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα συμπεριφοράς. Οι παθολόγοι λόγου και ομιλίας ασχολούνται με πληθώρα διαταραχών επικοινωνίας, οι οποίες μπορεί να είναι αναπτυξιακές ή επίκτητες.

Οι αναπτυξιακές αφορούν παιδιά και παρουσιάζονται από τη γέννηση (σύνδρομα, νευρολογικές παθήσεις, αυτισμός, βαρηκοΐα νοητική καθυστέρηση, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, ανατομικές δυσπλασίες όπως προγναθισμός, σχιστίες χείλους ή υπερώας κ.α) ή κατά τα πρώτα παιδικά χρόνια (γλωσσική καθυστέρηση, αρθρωτικές δυσκολίες, φωνολογικές διαταραχές, τραυλισμός, ειδική γλωσσική διαταραχή διαταραχές αντήχησης (π.χ. ομιλία με υπερρινικότητα ή υπορινικότητα), κ.α) και οι επίκτητες αναφέρονται σε παιδιά και σε ενήλικες μετά από κάποια περιστατικά, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο, επιληπτική κρίση, απώλεια ακοής, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ασθενείς με τη νόσο του Parkinson, σκλήρυνση κατά πλάκας, άνοια  (με αιτίες όπως οι ασθένειες Alzheimer, Picks, Greutzfeld-Jacod, Lewy ή παθήσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα ελλιπή αιμάτωση του εγκεφάλου) , αφασία, χωρία Huntington’s , ψυχογενείς δυσφωνίες (αποτέλεσμα νευρώσεων απουσία οργανικής βλάβης), παθολογίες λάρυγγα οζίδια, πολύποδες, λαρυγγεκτομή (αποκατάσταση της επικοινωνίας με εκμάθηση φαρυγγικής ομιλίας ή χρήση τεχνητού λάρυγγα, εκπαίδευση μετά από τοποθέτηση προσθέσεων π.χ. βαλβίδα blom-singer, κ.α, τα οποία επηρέασαν τη λειτουργία του λόγου ή και της ομιλίας. Επίσης ο Λογοπαθολόγος είναι ο ειδικός για την εκπαίδευση φωνής για επαγγελματίες χρήστες φωνής.

Οι αρμοδιότητες του Λογοπαθολόγου περιλαμβάνουν τόσο τη διαγνωστική αξιολόγηση με τεστ ( διαφοροδιάγνωση, προσδιορισμός της διάγνωσης) καθώς και με την κλινική παρατήρηση που στις πιο πολλές περιπτώσεις ενισχύει τα αποτελέσματα των τεστ, όσο και την αποκατάσταση των παραπάνω διαταραχών με την κατάλληλη ανά περίπτωση θεραπευτική παρέμβαση. Η συνεργασία με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τα άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος στις περιπτώσεις των ενηλίκων, και άλλους γιατρούς κρίνεται απαραίτητη.

Όσον αφορά το παιδί οι γονείς είναι συνήθως οι πρώτοι οι οποίοι παρατηρούν μία πιθανή καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού τους. Η ομιλία του παιδιού μπορεί να μην είναι καθαρή ή το παιδί να χρησιμοποιεί απλές και σύντομες προτάσεις. Όσον αφορά τους ενήλικες καθώς μιλάμε για επίκτητες διαταραχές θα πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση όταν γίνει αντιληπτή η δυσκολία είτε από τον ίδιο τον ασθενή, ή από κάποιο άτομο του περίγυρού του, ή έπειτα από παραπομπή ιατρού σε περιπτώσεις όπως οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τα εγκεφαλικά , οι άνοιες, η νόσος του Parkinson, αφασίες, κ.α.

Η διαδικασία της αποκατάστασης μπορεί να είναι σύντομη έως και μακροχρόνια. Καταρτίζεται σαφές εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο και γίνεται συνεχής επαναξιολόγηση.

  Υπηρεσίες

  Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 21:00
Σάββατο Κατόπιν Ραντεβού
Κυριακή κλειστά

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Σταθερό: 26130-28286

  Κινητό: 6951712786

  contact@dimitrachaldi-logotherapeia.gr

  Διεύθυνση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το κέντρο μας είναι κατάλληλα εξοπλισμένο με σύγχρονα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα. Οι υπηρεσίες αξιολόγησης και αποκατάστασης παρέχονται αποκλειστικά και μόνο από την Παθολόγο Λόγου, Φωνής, και Ομιλίας, Δήμητρα Χαλδή.