Project Description

Ανάλυση

Οι διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ) είναι μια ομάδα νευροαναπτυξιακών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από σοβαρές δυσκολίες στους ακόλουθους τομείς : επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση, και επαναλαμβανόμενη ή στερεοτυπική συμπεριφορά και εκδηλώνονται νωρίς στην ζωή. Η αρχική διάγνωση γίνεται κατά την παιδική ηλικία, με παρουσία εμφανών γνωρισμάτων από την ηλικία των 1–3 ετών. Ωστόσο, ορισμένα παιδιά με αυτισμό αναπτύσσονται ομαλά μέχρι τη νηπιακή ηλικία, οπότε σ αυτή την ηλικία σταματούν να εξελίσσουν τις δεξιότητές τους ή και χάνουν αυτές που έχουν κατακτήσει. Η διάγνωση πραγματοποιείται από έμπειρους επαγγελματίες, με παρακολούθηση των παιδιών από την ηλικία περίπου των 9 μηνών και περιλαμβάνει ακουστικούς, γενετικούς, νευρολογικούς και άλλους ελέγχους. Ορισμένα άτομα με ΔΑΦ μπορούν να ζουν ανεξάρτητα, άλλα έχουν σοβαρές ανικανότητες και χρειάζονται διά βίου υποστήριξη και φροντίδα. Αιτία εμφάνισης είναι μια νευροβιολογική δυσλειτουργία που εμποδίζει την κανονική λειτουργία του εγκεφάλου. Η ΔΑΦ είναι μια σύνθετη αναπτυξιακή διαταραχή με παρεκκλίσεις στον λόγο και στη μη λεκτική επικοινωνία, στην κοινωνική αλληλεπίδραση, , όπως επίσης σε συμπεριφορές ή δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως επαναλαμβανόμενες-στερεοτυπικές.

Ορισμένα σημάδια που καθοδηγούν τη διάγνωση σε ένα παιδί περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, τη μη ανταπόκριση στο όνομά του έως την ηλικία των 12 μηνών, τη μη συμμετοχή του σε παιχνίδια ρόλων έως την ηλικία των 18 μηνών, την τάση να είναι απομονωμένο, την εμφάνιση μεγάλης αναστάτωσης σε μικρές αλλαγές, τα κτυπήματα στις παλάμες των χεριών, ασυνήθιστες και επίμονες αντιδράσεις στην οσμή, στη γεύση, ή στον τρόπο που αντιλαμβάνεται κάποια αντικείμενα, αυτοτραυματισμός, επιθετικότητα απέναντι σε άλλους. Συχνά συνυπάρχει με την ΔΑΦ και νοητική δυσλειτουργία. Η βαρύτητα των συμπτωμάτων ακολουθεί μια κλιμάκωση-φάσμα, μεταξύ ελαφρών και πολύ σοβαρών, σε τρία επίπεδα ( Απαιτείται υποστήριξη, Απαιτείται ουσιώδης υποστήριξη, Απαιτείται πολύ ουσιώδης υποστήριξη, σύμφωνα με το SPEAKS ). Υπάρχουν επιλεγμένες κλίμακες μέτρησης της διαταραχής φάσματος αυτισμού (ΔΑΦ) που λειτουργούν συμπληρωματικά της κλινικής εκτίμησης και της συνεχούς αξιολόγησης του ατόμου.

Η ΔΑΦ αφορά μια χρόνια κατάσταση. Η αντιμετώπισή της αποτελεί έργο διεπιστημονικής ομάδας έμπειρων κλινικών επαγγελματιών, όπως παιδοψυχιάτρων, εξειδικευμένων επιστημόνων σε θεραπευτικές μεθόδους όπως το ΑΒΑ (Ανάλυση Εφαρμοσμένης Συμπεριφοράς) που είναι πολύ αποτελεσματικό σύμφωνα με πολλές διεθνείς μελέτες σε άτομα με αυτισμό και αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα προγράμματα παρέμβασης για την βελτίωση της ποιότητας της ζωή τους, καθώς τους διδάσκει ικανότητες χρήσιμες ώστε να προσαρμοστούν στο περιβάλλον, την καθημερινότητα και άλλες δεξιότητες, στο οποίο ΑΒΑ έχει εξειδικευθεί η Λογοθεραπεύτρια Δήμητρα Χαλδή, μεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά, Master of Applied Disabilities Studies specialized in Applied Disability Studies , ABA , εξειδικευμένων παιδιάτρων αναπτυξιακής παθολογίας, κ.ά. Θεωρείται ότι, εφόσον ένα παιδί ηλικίας 9–15 μηνών μπορεί να τύχει θεραπείας, είναι πιθανόν να εξέλθει από την τροχιά της ΔΑΦ. Μελέτες έχουν υπογραμμίσει τα σημαντικά αποτελέσματα της μεθόδου ABA στην επικοινωνία, λεκτική και μη, στην ομαλή ένταξη στο σχολείο και στο κοινωνικό σύνολο καθώς και στην καθημερινή γενική λειτουργικότητα των ατόμων με αυτισμό (ΔΑΦ).

Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς βασίζεται στις γενικές αρχές του Συμπεριφορισμού, που θεωρεί ότι η συμπεριφορά οφείλεται στη μάθηση. Η βασική αρχή του Συμπεριφορισμού είναι η επιβράβευση της επιθυμητής συμπεριφοράς και η αδιαφορία (όχι τιμωρία) της μη επιθυμητής συμπεριφοράς, ως βασικό μέσο για την εκμάθηση νέας συμπεριφοράς. Οι πρώιμες παρεμβάσεις (στις οποίες έχει εξειδικευθεί η Λογοθεραπεύτρια Δήμητρα Χαλδή με μεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά, Master of Applied Disabilities Studies, specialized in Applied Disability Studies , ABA) πιστεύεται ότι μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ανάπτυξη ενός παιδιού με ΔΑΦ και αυτές περιλαμβάνουν εκμάθηση δεξιοτήτων ομιλίας, κινητικότητας και αλληλεπίδρασης με άλλους. Η πρώιμη εντατική παρέμβαση στα αυτιστικά παιδιά είναι μία θεραπευτική προσέγγιση του αυτισμού, που έχει παρουσιάσει θεαματικά αποτελέσματα στην παρέμβαση στις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ). Επίσης στο κέντρο, εφαρμόζεται το σύστημα Picture Exchange Communication System, όπου το παιδί διδάσκεται σχετικά με την ανταλλαγή εικόνων ή συμβόλων με άλλους.

  Υπηρεσίες

  Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 21:00
Σάββατο Κατόπιν Ραντεβού
Κυριακή κλειστά

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Σταθερό: 26130-28286

  Κινητό: 6951712786

  contact@dimitrachaldi-logotherapeia.gr

  Διεύθυνση

Make An Appointment

Το κέντρο μας είναι κατάλληλα εξοπλισμένο με σύγχρονα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα. Οι υπηρεσίες αξιολόγησης και αποκατάστασης παρέχονται αποκλειστικά και μόνο από την Παθολόγο Λόγου, Φωνής, και Ομιλίας, Δήμητρα Χαλδή