ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ινστιτούτο Αποκατάστασης Ομιλίας (Speech Rehabilitation Institute)

Make An Appointment

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ινστιτούτο Αποκατάστασης Ομιλίας (Speech Rehabilitation Institute)

Make An Appointment

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ινστιτούτο Αποκατάστασης Ομιλίας (Speech Rehabilitation Institute)

Make An Appointment

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ινστιτούτο Αποκατάστασης Ομιλίας (Speech Rehabilitation Institute)

Make An Appointment
Ινστιτούτο Αποκατάστασης Ομιλίας (Speech Rehabilitation Institute) -Υπηρεσίες Λογοθεραπείας Φωνοθεραπείας, Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ABA), Πρώιμης Παρέμβασης, Συμβουλευτική σε παιδιά, εφήβους, και ενήλικες

Ινστιτούτου Αποκατάστασης Ομιλίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Βασικός στόχος του Ινστιτούτου Αποκατάστασης Ομιλίας είναι η υψηλής ποιότητας αξιολόγηση και δημιουργία ατομικού θεραπευτικού πλάνου για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε διαταραχής της επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες.

2024-02-08T19:32:18+00:00

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία - Ανάλυση Η επιστήμη της Παθολογίας Λόγου, Φωνής, και Ομιλίας ασχολείται με την πρόληψη των προβλημάτων επικοινωνίας (λόγου και ομιλίας), την αξιολόγηση, τη διάγνωση, και τη θεραπευτική [...]

2022-03-02T16:21:13+00:00

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA)

Ανάλυση Τι είναι η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΕΑΣ); Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Applied Behavior Analysis) είναι μία αποτελεσματική (evidence-based practice) πρώιμη (πριν τη σχολική ηλικία) και εντατική μέθοδος παρέμβασης [...]

2020-06-01T10:17:33+00:00

Πρώιμη Παρέμβαση

Ανάλυση Με τον όρο Πρώιμη Παρέμβαση εννοούμε τη θεραπευτική προσέγγιση η οποία απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (0 – 5 ετών) τα οποία έχουν διαγνωσθεί με προβλήματα λόγου [...]

2022-03-02T13:34:25+00:00

Μέθοδος Prompt

Ανάλυση Η μέθοδος PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets), σημαίνει Παρακίνηση για Αναδόμηση των Στοματο- Μυϊκών- Φωνητικών Στόχων, είναι μία αποτελεσματική λογοθεραπευτική παρέμβαση, για διαταραχές της [...]

2022-03-02T13:10:05+00:00

Vocal Function Exercises by Stemple

Οι ασκήσεις φωνητικής λειτουργίας είναι μία σειρά συστηματικών φωνητικών χειρισμών που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την ομαλή και υγιή λειτουργία της φωνής, ενισχύοντας το λαρυγγικό μυικό σύστημα και ταυτοχρόνως [...]

2022-03-02T12:44:04+00:00

Συστήματα εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας

Το Ινστιτούτο Αποκατάστασης Ομιλίας προσφέρει υπηρεσίες «Συστημάτων Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας». Ο συγκεκριμένος όρος αναφέρεται σε όλες τις μορφές της επικοινωνίας εκτός από την ομιλία, που μπορεί να χρησιμοποιήσει [...]

2022-03-02T15:01:59+00:00

Συμβουλευτική και Εκπαίδευση γονέων/κηδεμόνων

Οι γονείς έχουν την δυνατότητα να εμπλέκονται και να συμμετέχουν στην εκπαίδευση του παιδιού τους, καθώς εκπαιδεύονται από τον θεραπευτή και παρακολουθούν τις συνεδρίες. Οι γονείς/ κηδεμόνες ή και [...]

2022-03-02T13:53:12+00:00

Ρομποτική και Λογοθεραπεία

Στο Ινστιτούτο Αποκατάστασης Ομιλίας χρησιμοποιείται και η ρομποτική ως ένας εναλλακτικός τρόπος Λογοθεραπευτικής παρέμβασης. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής όλων μας, οφείλουμε να [...]

2022-03-02T15:23:59+00:00

Διάγνωση και αποκατάσταση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος

Ανάλυση Οι διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ) είναι μια ομάδα νευροαναπτυξιακών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από σοβαρές δυσκολίες στους ακόλουθους τομείς: επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση, και επαναλαμβανόμενη ή στερεοτυπική [...]

2022-03-03T07:45:00+00:00

Group Therapy (Ομαδική Θεραπεία)

Ανάλυση Το εβδομαδιαίο group therapy ενισχυεί ώστε να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν οι κοινωνικές δεξιότητες (προαγωγή διαπροσωπικών σχέσεων, επικοινωνία, υπευθυνότητα, κανόνες) που είναι απαραίτητες για την ομαλή ένταξη του [...]

2022-03-03T08:49:50+00:00

Lego Therapy

Η Lego Therapy βοηθάει στην αντιμετώπιση της καθυστέρησης ανάπτυξης της ομιλίας, στη γλωσσική ανάπτυξη, στην καλλιέργεια της φαντασίας, και στην ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα τουβλάκια Lego δε [...]

2022-03-03T09:00:52+00:00

Διάγνωση και αποκατάσταση σε Σύνδρομα και διπλές διαγνώσεις

Ανάλυση Όταν αναφερόμαστε σε σύνδρομα, εννοούμε μία κλινική εικόνα που χαρακτηρίζεται από πολλές εκδηλώσεις ασθενειών, που έχουν κάποια συνάφεια μεταξύ τους. Όταν οι αιτίες του συνδρόμου είναι γενετικής [...]

2020-06-01T12:00:02+00:00

Διάγνωση και Αποκατάσταση Διαταραχών Ομιλίας και Επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες

Ανάλυση Η επιστήμη της Παθολογίας Λόγου και Ομιλίας έχει ως στόχο τη διάγνωση και αποκατάσταση διαταραχών επικοινωνίας (λόγου και ομιλίας) σε παιδιά και ενήλικες. Η έγκαιρη διάγνωση και [...]

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το κέντρο μας είναι κατάλληλα εξοπλισμένο με σύγχρονα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα.
Οι υπηρεσίες αποκατάστασης ομιλίας παρέχονται αποκλειστικά και μόνο από την Παθολόγο Λόγου, Φωνής, και Ομιλίας, Δήμητρα Χαλδή

BOOK AN APPOINTMENT